Inscripció i condicions

Com inscriure-s’hi

Per inscriure’t en qualsevol dels nostres cursos és necessari que ens  l’enviïs un correu electrònic amb totes les teves dades a info@porta4.cat

Per als cursos avançats (Interpretació II, Interpretació III i Muntatge d’obra), serà necessari, a més, enviar un currículum  juntament amb la sol•licitud d’inscripció via correu electrònic i  fer una entrevista prèvia amb l’equip docent de l‘Escola Porta4.

Modalitat de pagament

La quota del primer mes i la matrícula s’abonaran en efectiu a l’escola no més tard del primer dia d’inici del curs. Els altres pagaments es faran mitjançant domiciliació bancària. La quota es cobra mensualment .

El compromís de formació amb l‘Escola Porta4 és d’un any lectiu complet (exceptuant-ne +cursos per a adults i Interpretació davant la càmera). Per donar-se de baixa de qualsevol curs, és necessari avisar abans del dia 20 del mes anterior. Passada aquesta data, es debitarà la cuota del mes entrant.

Vacances, festius i faltes

En la cuota mensual es compten quatre sessions. Si algun mes es fan menys de quatre sessions, aquestes es recuperaran en dates properes a les mostres a fi de reforçar la feina. Les hores poden recuperar-se de dues maneres: amb la prolongació de la durada de les classes o amb sessions extraordinàries en cap de setmana o dies festius.

En cas de no poder assistir a alguna classe per causes justificades, els alumnes poden recuperar-la durant el mateix mes.

L’Escola Porta4 romandrà tancada durant els períodes de Setmana Santa i Nadal (incloent-hi el dia d’Any Nou i Reis).