Enviament de propostes

Ens interessen propostes escèniques que desenvolupen la mirada crítica de les problemàtiques polítiques i socials del món contemporani.
Porta4 també dóna lloc a companyies emergents amb propostes de teatre de text en petit format i que innovin en el llenguatge teatral.

El responsable del projecte haurà d’aportar la següent documentació:

  • Dades de contacte.
  • Dossier del projecte artístic incloent presentació del creador/ dels creadors.
  • Currículum del grup, amb relació de tots els seus components.
  • Document en format Word que inclogui, necessàriament: sinopsi de l’obra, durada, fitxa tècnica i artística.
  • Imatges de bona qualitat i resolució.
  • Declaració sobre la propietat dels drets d’autor utilitzats en la representació per la qual el grup sol·licitant té autorització del propietari legítim dels drets d’autor per representar les obres, la qual cosa acredita mitjançant l’oportú document expedit per la Societat General d’Autors d’Espanya (SGAE); o bé que l’autoria de les obres correspon a les mateixes companyies que la representen, i que aquestes posseeixen tots els drets corresponents per realitzar les representacions.
  • Tràiler de l’obra (no és imprescindible).

 

El correu per rebre/compartir propostes és: programacio@porta4.cat