Home » Enviament de propostes

Enviament de propostes

Porta4 té la premissa de donar lloc a companyies emergents amb propostes de teatre de text en petit format i que innovin en el llenguatge teatral.

És important tenir en compte que Porta4 disposa d’un aforament de 50 persones en un espai diàfan sense escenari, depenent de la proposta la mesura de l’espai escènic pot canviar però habitualment (a la italiana) queda un espai de 4,5 metres de fons per 6 metres d’ample.

El responsable del projecte haurà d’aportar la següent documentació:

  • Dossier del projecte artístic incloent presentació del creador/ dels creadors.
  • Currículum del grup, amb relació de tots els seus components.
  • Document en format Word que inclogui, necessàriament: sinopsi de l’obra, durada, fitxa tècnica i artística.
  • Imatges de bona qualitat i resolució.
  • Declaració sobre la propietat dels drets d’autor utilitzats en la representació per la qual el grup sol·licitant té autorització del propietari legítim dels drets d’autor per representar les obres, la qual cosa acredita mitjançant l’oportú document expedit per la Societat General d’Autors d’Espanya (SGAE); o bé que l’autoria de les obres correspon a les mateixes companyies que la representen, i que aquestes posseeixen tots els drets corresponents per realitzar les representacions.
  • Tràiler de l’obra (no és imprescindible).

La informació serà rebuda per Carmen Holguera, responsable de programació en PORTA 4 des del seu inici en 2010, i valorada per tot l’equip de PORTA 4.

El correu per rebre/compartir propostes és: programacio@porta4.cat